Home

TANA OG NESSEBY NÆRINGSFORENING

Foto Frank Ingilæ

FOR NÆRINGSLIVET, SAMMEN

Tana og Nesseby Næringsforening skal arbeide for å skape gode rammevilkår for næringslivet i kommunene. Vi ønsker å ha en overordnet rolle lokalt som samarbeids/interesseorganisasjon og høringsinstans for kommunens næringsliv.

Leder

Siv Anita Biti Helander

Nestleder

Dag Ove Johnsen

Styremedlem

Ellen Kristina Saba

Styremedlem

Christoffer Breivik

Do you need an urgent assistance?

Hold deg oppdatert

Følg oss på

Tana og Nesseby Næringsforening

Mail:post@tanaognesseby.no